Wyeksploatowanie (PRINCE2) Przekierowano ze strony: Wykorzystanie (PRINCE2) ang. exploit

Wyeksploatowanie (wykorzystanie) - reakcja na ryzyko związane z szansą polegająca na skorzystaniu z pojawiającej się szansy i zapewnieniu, że ona zaistnieje, a jej potencjał zostanie wykorzystany.[1]

Bibliografia

  • OGC: Managing Successful Projects with PRINCE2 (2009 ed.), TSO, ISBN 978-0-11-331059-3.

Znaki towarowe

  • PRINCE® and PRINCE2® are registered trade marks of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.