Wykonawca reakcji na ryzyko (PRINCE2) ang. risk actionee

Wykonawca reakcji na ryzyko - osoba odpowiedzialna za działanie będące reakcją na ryzyko. Wykonawca reakcji na ryzyko ma obowiązek informować na bieżąco właściciela ryzyka o aktualnej sytuacji.[1] Potrzeba mianowania wykonawcy reakcji na ryzyko zachodzi szczególnie, w sytuacji, gdy niektóre czynności nie leżą w gestii właściciela ryzyka (by kontrolował je wprost).

Bibliografia

  • OGC: Managing Successful Projects with PRINCE2 (2009 ed.), TSO, ISBN 978-0-11-331059-3.

Znaki towarowe

  • PRINCE® and PRINCE2® are registered trade marks of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.