Wykład

Wykład - metoda nauczania, której celem jest przekazanie słuchaczom wiedzy w formie ustnej. Słuchacze zwykle słuchają wykładu w milczeniu, a po jego zakończeniu mogą zadawać pytania osobie prowadzącej. Wykład ma formę monologu, rozbudowanej wypowiedzi na dany temat. Jest to najczęściej używana metoda nauczania stosowana wobec osób dorosłych. Uważana jest za najprostszą, zarówno dla słuchaczy jak i dla osoby prowadzącej wykład.

Warto wspomnieć, że wykład można prowadzić w różny sposób, co zależy w dużej mierze od osoby prowadzącej (osobowość, preferencje, poglądy na dydaktykę, pomysłowość, itp.). Wykład może być prowadzony z wykorzystaniem środków pomocniczych, takich jak tablica, prezentacja komputerowa, czy nagrania audiowizualne. Można też rozdawać słuchaczom kartki (tzw. handout) ze streszczeniem wykładu, tabelami, wykresami lub innymi danymi i ilustracjami, które będą wykorzystywane podczas wykładu.

Bibliografiaostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.