Wydatki reprezentacyjne

Wydatki reprezentacyjne (koszty reprezentacji) – wydatki ponoszone przez firmę w celu wywołania dobrego wrażenia. Obejmują oficjalne i handlowe kontakty pomiędzy podmiotami gospodarczymi. Nie stanowią Kosztu podatkowego[1].

Reprezentacja

Art. 16 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych oraz o zmianie niektórych ustaw regulujących zasady opodatkowania jasno stwierdza, iż koszty reprezentacji, w szczególności poniesione na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych, nie są kosztami uzyskania przychodów[2]. Trudniej natomiast określić co można zaliczyć do kosztów reprezentacji, a powyższa ustawa nie określa jednoznacznie czym jest reprezentacja. Potocznie pod tym terminem rozumiemy okazałość i wystawność czyjegoś sposobu życia, która związana jest ze stanowiskiem, czy pozycją społeczną[3]. Natomiast słownikowa definicja mówi o reprezentacji jako kreowaniu pozytywnego wizerunku danego podmiotu[4]. Ponadto „reprezentacja musi być skierowana do kogoś z zewnątrz firmy. Ewidentnie wydatki na rzecz pracowników, rady nadzorczej, zarządu itd., nawet w formie zakupu żywności, nie są reprezentacją.”[5]

Do kosztów reprezentacji możemy zaliczyć:

 • prezenty dla kontrahentów - prezenty o małej wartości, czyli przekazane (wręczone) przez podatnika jednej osobie towary o łącznej wartości nieprzekraczającej w roku podatkowym:
  • kwoty 50 zł,
  • 0,125% wartości sprzedaży opodatkowanej podatnika w poprzednim roku podatkowym[6],
 • koszty poczęstunków gości podatnika,
 • zakup kwiatów celem wręczenia ich gościom,
 • wydatki na kawę, herbatę, alkohol, służące podjęciu kontrahenta,
 • wydatki na spotkania biznesowe w restauracjach (na spożywane tak posiłki i napoje),
 • część szkolenia w postaci bankietu i innych atrakcji (służą dobremu zaprezentowaniu się podatnika),
 • wszelkie koszty związane z przyjmowaniem i utrzymywaniem delegacji i kontrahentów zagranicznych oraz koszty uczestnictwa gospodarzy (tj. przedstawicieli podatnika) w przyjęciach i imprezach organizowanych na rzecz tych delegacji lub kontrahentów, w tym np. koszty hoteli, przejazdów, przyjęć, a także kieszonkowe dla gości[7].


Natomiast Kosztami reprezentacji nie są:

 • zakup artykułów spożywczych na rzecz pracowników,
 • szkolenia dla kontrahentów, których przedmiotem są informacje związane z korzystaniem z produktów oferowanych przez podatnika,
 • konferencje szkoleniowe[8],
 • zakup artykułów i napojów, które stanowią poczęstunek na posiedzeniach, naradach, zebraniach wewnętrznych,
 • upominki jubileuszowe dla pracowników,
 • wizytówki, papier firmowy, itp.
 • wiązanki pogrzebowe, wieńce itp.[9].


Wydatki reprezentacyjne warto odróżnić od reklamy, ponieważ ta druga stanowi już koszty uzyskania przychodów. Dla przykładu wszelkie przekazywane kontrahentowi towary, zawierające widoczne logo firmy, będą formą reklamy, a co za tym idzie mają wpływ na wielkość dochodu.

Zobacz też

Bibliografia

 • Koszty reprezentacji i reklamy
 • Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych oraz o zmianie niektórych ustaw regulujących zasady opodatkowania (Dz.U. 1992 nr 21 poz. 86)
 • M. Mazurkiewicz, P. Małecki: CIT . Podatki i rachunkowość. Komentarz, wyd. Wolters Kluwer 2012
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.