Wydanie (ITIL) ang. release

Wydanie - określanie w fazie ITIL Przekazanie Usług (ang. ITIL Service Transition) zawiera jedną lub więcej zmian w usłudze informatycznej, które są wytwarzane, testowane i wdrażane razem. Pojedyncze wydanie może zawierać zmiany w sprzęcie, aplikacjach, dokumentacji, procesach i innych komponentach.[1]

Bibliografia

  • OGC: ITIL® Foundation Handbook - Pocketbook from the Official Publisher of ITIL, TSO, ISBN: 9780113313495


!

Znaki towarowe

  • IT Infrastructure Library®, ITIL® are registered trade marks of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.