Wycofanie (ITIL) ang. back-out

Wycofanie - w fazie ITIL Przekazanie Usług (ang. ITIL Service Transition) czynność polegająca na przywróceniu usługi lub innego elementu konfiguracji (ang. CI) do poprzedniego stanu (ang. baseline). Wycofanie jest stosowane jako działanie naprawcze w przypadku, kiedy wdrożenie zmiany lub wydania zakończyło się niepowodzeniem.[1]

Bibliografia

  • OGC: ITIL® Foundation Handbook - Pocketbook from the Official Publisher of ITIL, TSO, ISBN: 9780113313495

Znaki towarowe

  • IT Infrastructure Library®, ITIL® are registered trade marks of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.