Wskaźnik zatrudnienia

Wskaźnik zatrudnienia - wskaźnik określający jaki odsetek ludności w wieku od 15 do 64 roku życia pracuje zawodowo. W Polsce w 2009 roku wynosił on 59,3%, podczas gdy średnia w całej Unii Europejskiej była równa 64,6%. Rekordowy poziom wskaźnika osiągnęła Dania: 75,7% (co można wiązać ze strategią Flexicurity).

Zgodnie z Europejską Strategią Zatrudnienia, do 2020 roku wskaźnik zatrudnienia w UE powinien wynieść 75%.

Zobacz też

Bibliografia

ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.