Wpływ ryzyka (PRINCE2) ang. impact of risk

Wpływ ryzyka - przewidywany lub faktyczny skutek zmaterializowania się konkretnego zagrożenia lub szansy.[1]

Bibliografia

  • OGC: Managing Successful Projects with PRINCE2 (2009 ed.), TSO, ISBN 978-0-11-331059-3.
ostatnia modyfikacja 21 października 2015 r.