Produkty pracy Przekierowano ze strony: Work product ang. work product

Produkty pracy - efekty działalności przedsiębiorstwa przeznaczone do sprzedaży lub do dalszego ich wykorzystania na potrzeby przedsiębiorstwa. Produkty pracy są składnikiem majątku obrotowego, (aktywów obrotowych) przedsiębiorstwa, zaliczonym do zapasów.

Spis treści

Opis

Produkty pracy powstają w procesie produkcji, w wyniku oddziaływania środków pracy i pracy żywej na przedmioty pracy. Środki pracy zużywają się stopniowo, przenosząc swą wartość na produkty pracy w dłuższym okresie. Przedmioty pracy – materiały - zużywają się całkowicie w jednym cyklu. Wraz z pracą żywą tworzą produkty pracy podlegające w procesie sprzedaży zamianie na środki pieniężne.

Produkty pracy dzielimy na:
  1. Produkty przeznaczone do sprzedaży (produkcja towarowa):
    • produkty gotowe,
    • półprodukty (półwyroby, półfabrykaty).
  2. Produkty przeznaczone do dalszego wykorzystania i obróbki w przedsiębiorstwie:
    • półprodukty,
    • produkcja w toku.


Produktem pracy może być również określony jakikolwiek produkt (także wartość niematerialna) stworzony przez Pracownika i stający się własnością pracodawcy. Dotyczy to też takich rzeczy jak wzór produktu, patent, znak towarowy czy nazwa.

Uwagi

W języku potocznym "produktami pracy" określa się wytwory człowieka, zwierząt, organów lub maszyn.

Zobacz też

Bibliografia

ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.