Instrukcja robocza (ITIL) Przekierowano ze strony: Work instruction (ITIL) ang. work instruction

Instrukcja robocza - dokument zawierający szczegółowe instrukcje, precyzyjnie określające, jakie kroki należy wykonać dla danej czynności. Instrukcja robocza zawiera o wiele więcej szczegółów niż procedura i jest tworzona tylko w przypadku, gdy bardzo szczegółowa instrukcja jest niezbędna.[1]

Bibliografia

OGC: ITIL® Foundation Handbook - Pocketbook from the Official Publisher of ITIL, TSO, ISBN: 9780113313495
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.