Wniosek o wprowadzenie zmiany (PRINCE2) ang. request for change

Wniosek o wprowadzenie zmiany - propozycja zmian obiektu odniesienia. Jest to rodzaj zagadnienia. Celem wniosku jest modyfikacja produktu lub kryterium akceptacji, w stosunku do obecnie obowiązujących.[1]

Spis treści

Skład

 • data zgłoszenia,
 • numer w Rejestrze Zagadnień,
 • status zagadnienia,
 • opis proponowanej zmiany,
 • oddziaływanie zmiany,
 • ocena priorytetu,
 • decyzja,
 • data i szczegóły dotyczące przydzielenia,
 • data załatwienia.


Pochodzenie/Źródło

Wniosek o wprowadzenie zmiany może być złożony przez każdą osobę, która ma związek z projektem. Wniosek może być złożony i zarejestrowany w ramach podprocesu Rejestrowanie zagadnień projektowych (SE3). Alternatywnie zgłoszone zagadnienie może zostać zaklasyfikowane jako Wniosek o wprowadzenie zmiany przez Kierownika Projektu w trakcie podprocesu Analizowanie zagadnień projektowych (SE4).

Kryteria jakości

 • Źródło zgłoszenia jest jasno określone,
 • Wniosek jest zarejestrowany w Rejestrze Zagadnień,
 • Opis wnioskowanej zn=miany jest dokładny,
 • Korzyści z dokonania zmiany są jasno wyrażone oraz, jeśli to możliwe, podane w mierzalnych kategoriach.


Bibliografia

 • OGC: Managing Successful Projects with PRINCE2 (2009 ed.), TSO, ISBN 978-0-11-331059-3.
 • OGC: Skuteczne Zarządzanie Projektami PRINCE2 (wyd. 2005), TSO, ISBN 0-11-330946-5.

Znaki towarowe

 • PRINCE® and PRINCE2® are registered trade marks of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.