Wizja programu (MSP)

ang. Programme vision

Wizja Programu - uzgodniony ogólny opis, który identyfikuje pożądaną zmianę biznesową, którą organizacja chce osiągnąć poprzez zrealizowanie programu. Dokument stanowiący zapis Wizji Programu, przedstawia tę zmianę jako fotografię, która prezentuje lepszą przyszłość.

Wizja Programu jest podstawą do identyfikacji korzyści. Stanowi też zasadniczą część komunikacji z interesariuszami.

Wizja Programu ma swoje podsumowanie zapisane w postaci Deklaracji Wizji.

Spis treści

Informacje komercyjnelinki do stron dostawców np. szkoleń, narzędzi, usług itp., które będą umieszczane odpłatnie

Zobacz też

Wizja (MSP)

Bibliografia

ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.