Wirtualne naliczanie opłat (ITIL) ang. notional charging

Wirtualne naliczanie opłat - w fazie ITIL Strategia Usług (ang. ITIL Service Strategy) podejście do obciążania kosztami za usługi informatyczne. Mimo, że opłaty dla odbiorców są skalkulowane, a odbiorcy są poinformowani o ich wysokości, płatności nie są realizowane. Wirtualne naliczanie opłat często jest wdrażane jako pierwszy etap w celu zapewnienia, że odbiorca jest świadomy wysokości opłat lub jako etap wstępny przed wdrożeniem rzeczywistych płatności.[1]

Bibliografia

  • OGC: ITIL® Foundation Handbook - Pocketbook from the Official Publisher of ITIL, TSO, ISBN: 9780113313495

Znaki towarowe

  • IT Infrastructure Library®, ITIL® are registered trade marks of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.