Wiek produkcyjny

Wiek produkcyjny - wiek zdolności do pracy; w Polsce jako granicę wieku zdolności do pracy przyjęto:
  • dla mężczyzn 18-64 lata,
  • dla kobiet 18-59 lat.


Wiek produkcyjny dzielony jest dalej na:
  • wiek mobilny - mężczyźni i kobiety mający 18–44 lata,
  • wiek niemobilny - mężczyźni pomiędzy 45–64 rokiem życia i kobiety w wieku 45–59 lat.

Zobacz też

Bibliografia

ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.