Weryfikacja (ITIL) ang. verification

Weryfikacja - czynność w fazie ITIL Przekazanie Usług (ang. ITIL Service Transition) mająca na celu zapewnienie, że nowa (lub zmodyfikowana) usługa informatyczna, proces, plan lub inny produkt cząstkowy jest kompletny, dokładny, niezawodny i odpowiada swojej specyfikacji.[1]

Zobacz też

Bibliografia

  • OGC: ITIL® Foundation Handbook - Pocketbook from the Official Publisher of ITIL, TSO, ISBN: 9780113313495
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.