Wersja (ITIL) ang. version

Wersja - w fazie ITIL Przekazanie Usług (ang. ITIL Service Transition) wersja jest wykorzystywana do identyfikacji określonego stanu odniesienia elementu konfiguracji (ang. CI). Wersje zwykle używają konwencji nazewnictwa, umożliwiającej identyfikację sekwencji lub daty utworzenia każdego nowego stanu odniesienia. Na przykład, aplikacja 'lista płac' wersja 3. zawiera zmodyfikowaną funkcjonalność wersji 2.[1]

Bibliografia

  • OGC: ITIL® Foundation Handbook - Pocketbook from the Official Publisher of ITIL, TSO, ISBN: 9780113313495

Znaki towarowe

  • IT Infrastructure Library®, ITIL® are registered trade marks of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.