Nadzór WWW Przekierowano ze strony: Website governance ang. Website governance

Nadzór WWW - zestaw struktur organizacyjnych, systemów technicznych do zarządzania treścią, polityk i procedur służących utrzymaniu i zarządzaniu stronami internetowymi.[1][2][3][4] Nadzór WWW dotyczy zarówno stron internetowych, jak i intranetowych.[5][6][7]

Bibliografia

Website governance, Wikipedia en
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.