Wartość z inwestycji (ITIL) ang. value on investment, VOI

Wartość z inwestycji - miara w fazie ITIL Ustawiczne Doskonalenie Usług (ang. ITIL Continual Service Improvement) oczekiwanych korzyści z inwestycji. Wartość z inwestycji (ang. VOI) odnosi się zarówno do korzyści finansowych jak i niematerialnych.[1]

Zobacz też

Bibliografia

  • OGC: ITIL® Foundation Handbook - Pocketbook from the Official Publisher of ITIL, TSO, ISBN: 9780113313495
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.