Wartość progowa (ITIL) ang. threshold

Wartość progowa - wartość, której przekroczenie wywołuje ostrzeżenie lub inicjuje działanie zarządcze.[1]

Na przykład:
  • brak rozwiązania incydentu o priorytecie 1 w ciągu 4 godzin;
  • ponad 5 błędów operacji dyskowych w ciągu godziny lub
  • ponad 10 nieudanych zmian w ciągu miesiąca.


Bibliografia

OGC: ITIL® Foundation Handbook - Pocketbook from the Official Publisher of ITIL, TSO, ISBN: 9780113313495

Znaki towarowe

  • IT Infrastructure Library®, ITIL® are registered trade marks of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.