Wartość dodana (logistyka)

Ten artykuł dotyczy wartości dodanej w logistyce.

Zobacz też: Wartość dodana w rachunkowości.

500px|rightWartość dodana - różnica między ceną jaką płaci odbiorca za produkt lub usługę, a kosztami wytworzenia, obsługi dostarczenia do użytkownika. Wartość dodaną tworzą działania wzbogacające produkt w oczach odbiorcy. Bardzo duże znaczenie w tworzeniu wartości dodanej ma Logistyka.

Rozdział środków pieniężnych między uczestników łańcucha dokonuje się po dokonaniu sprzedaży, i jest on rozliczany na podstawie dokonanych czynności wnoszących wartość dodaną do produktu lub usługi.

Spis treści

Procesy tworzące wartość dodanąW rozpoznaniu procesów tworzących wartość dodaną, pomocne są kluczowe pytania:
 • Czy można pominąć proces bez uszczerbku dla korzyści osiąganych przez klienta?
 • Czy można wyeliminować proces bez szkody dla kooperujących z nim procesów?


Jeżeli odpowiedź na te pytania jest twierdząca, to nie tworzą one wartości dodanej.

Czynności podnoszące wartość produktu w logistyce to:
 • konfigurowanie oprogramowania i sprzętu;
 • kompletowanie dokumentacji;
 • dostosowywanie oferty do potrzeb klienta;
 • przyjmowanie zamówień;
 • konfekcjonowanie;
 • pakowanie;
 • dostawy do klienta;
 • utrzymywanie odpowiedniego sprzętu przeładunkowego;
 • składowanie/magazynowanie;
 • zarządzanie zapasami;
 • etykietowanie;
 • naprawy i kontrole jakościowe;
 • złożone usługi administracyjne;
 • ekspertyzy logistyczne;
 • sortowanie;
 • montaż komponentów w produkt finalny.

Podział procesówProcesy bezpośrednio tworzące wartość dodaną, np.:
 • realizacja zamówień klientów;
 • zapewnienie wymaganego poziomu logistycznej obsługi klienta.


Procesy pośrednio tworzące wartość dodaną; procesy drugorzędne; wspomagające procesy bezpośrednie, np.:
 • zabezpieczanie potencjałów oraz zdolności tworzenia wartości dodanej;
 • badanie i rozwój infrastruktury logistycznej.


Procesy relatywnie tworzące wartość dodaną, np.:
 • opracowanie i rozwój strategii logistycznych;
 • wydawanie dyspozycji dotyczących realizacji zamówień oraz zleceń klientów.


Procesy nie tworzące wartości dodanej, np.:
 • postoje i oczekiwanie;
 • dokonywanie poprawek;
 • powtarzanie prac.


Zobacz też

Bibliografia

ostatnia modyfikacja 27 października 2015 r.