Walidacja (ITIL) ang. validation

Walidacja - czynność w fazie ITIL Przekazanie Usług (ang. ITIL Service Transition) mająca na celu zapewnienie, że nowa (lub zmodyfikowana) usługa informatyczna, proces, plan lub inny produkt cząstkowy spełnia potrzeby organizacji. Walidacja odpowiada za spełnienie wymagań biznesowych, nawet jeśli uległy one zmianie w porównaniu z pierwotnym projektem.[1]

Zobacz też

Bibliografia

  • OGC: ITIL® Foundation Handbook - Pocketbook from the Official Publisher of ITIL, TSO, ISBN: 9780113313495
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.