Wakat

Wakat – wolne miejsce pracy lub nieobsadzone stanowisko. Przyczyną powstania wakatu może być przemieszczenie pracownika na inne stanowisko, rozwiązanie umowy, (zwolnienie) lub powstanie stanowiska w wyniku zmiany organizacyjnej.

UwarunkowaniaKierownictwo może podjąć decyzję o:
  • obsadzeniu wakatu - rozpoczęciu procesu rekrutacji;
  • powstrzymaniu od obsadzenia wakatu - przekazanie zadań innym stanowiskom pracy, zmniejszenie zatrudnienia w organizacji;
  • częściowym obsadzeniu wakatu - zatrudnienie osoby w niepełnym wymiarze godzin, sezonowo, dorywczo.


Pozostawanie w organizacji wakatu jest szkodliwe, ponieważ:
  • zachwiany jest przebieg procesów, w których stanowisko uczestniczyło. Grozi to nieefektywnym działaniem, błędami, pomijaniem istotnych kroków w procesie;
  • inni pracownicy nieformalnie muszą przejąć zadania, jednak nie są za to wynagradzani, ani też formalnie nie mają prawa do wykonywania tych zadań, co zmniejsza ich motywację.


Zobacz teżBibliografia

ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.