Magazynowy system informatyczny Przekierowano ze strony: WMS ang. Warehouse Management System, WMS

Magazynowy system informatyczny - program do zarządzania ruchem produktów w Magazynach, wykorzystywany w logistyce, zwany też systemem do obsługi magazynu wysokiego składu.

Spis treści

Zastosowania

Rozwiązania tego typu służą koordynowaniu prac magazynowych. Są to wysoce wyspecjalizowane systemy usprawniające wszystkie procesy, które zachodzą w magazynach. Mają one duże znaczenie przede wszystkim dla operatorów logistycznych, obsługujących w swoich magazynach i terminalach codziennie dużą liczbę zróżnicowanych przesyłek, pochodzących od wielu nadawców i kierowanych do wielu odbiorców.

W firmach świadczących usługi logistyczne systemy WMS stanowią często technologię wspierającą działanie systemu zarządzającego ERP. Pomiędzy tymi systemami powinna funkcjonować sprawna wymiana danych, oparta na ujednoliconych standardach przekazywania informacji.

Nowe klasy oprogramowania zapewniają zwykle obsługę zróżnicowanych danych w poszczególnych podsystemach informatycznych przedsiębiorstw i swobodne przenoszenie ich z modułu do modułu. To z kolei pozwala na całkowite automatyzowanie ruchu produktów w magazynach z wykorzystaniem oprogramowania WMS.

Niektórzy dostawcy systemów ERP oferują funkcjonalność WMS jako jeden z modułów integralnie wbudowanych w pakiet ERP lub obsługują ją częściowo w ramach modułów gospodarki magazynowej.

Systemy WMS doskonale sprawdzają się w centrach logistycznych, gdzie ruch towarów jest intensywny; w jednym czasie następuje zarówno przyjęcie towaru, jak i wysyłka – skoordynowanie ruchu towarów wymaga automatyzacji operacji zachodzących w systemie, przy możliwości skontrolowania ich prawidłowości w każdym momencie – bez konieczności żmudnego przeliczania partii towarów na regałach magazynowych.

Funkcje

Zadaniami realizowanymi w ramach systemów WMS są:
  • bezbłędna lokalizacja towarów w magazynie,
  • kontrola przebiegu obrotu magazynowego,
  • dostarczanie informacji dotyczących stanu magazynowego według wielu różnych kryteriów,
  • generowanie odpowiednich etykiet,
  • przyjęcie do systemu informacji zawartych na etykiecie nadanej jej wcześniej przez inny podmiot.
  • za pomocą systemu WMS możliwa jest również kontrola ilościowa i asortymentowa przyjmowanego do magazynu towaru, np. pod kątem zgodności dostawy z dokonanym wcześniej zamówieniem.


Istotną rolę dla usługodawców logistycznych może stanowić możliwość planowania wysyłek z magazynu w taki sposób, aby zoptymalizować wykorzystanie posiadanych zasobów, a także skrócić czas magazynowania i obniżyć w ten sposób koszty „zamrożenia” kapitału obrotowego. Oznacza to, że system WMS można odpowiednio zintegrować z innymi systemami wykorzystywanymi przez przedsiębiorstwa w sferze logistyki.

Kryteria doboru

Główne kryteria doboru w kolejności ich istotności:
  • Spełnienie wymagań biznesowych – należy spojrzeć na specyfikę prowadzonej działalności oraz procesów magazynowych i określić krytyczne wymagania dla systemu WMS. Wymaganiami mogą być np.: wsparcie procesów VAS (ang. Value Added Services), integracja z istniejącą automatyką wspomagająca kompletację (np. Pick to Light), czy obsługa przeładunku kompletacyjnego.
  • TCO (ang. Total Cost of Ownership) - całkowity koszt utrzymania systemu – cena licencji i wdrożenia stanowi zwykle niewielką część całkowitego kosztu utrzymania systemu. Choć to bardzo istotne kryterium wyboru systemu WMS, jest trudne do oszacowania w dłuższej perspektywie czasu. Warto zatem zwrócić uwagę na takie jakościowe parametry systemu jak wykorzystywana stabilność dostawcy oprogramowania i partnera wdrożeniowego, zainstalowana baza klientów wykorzystujących oferowany system czy wreszcie łatwość integracji z systemem ERP.
  • Cena licencji, opłat maintenance i wdrożenia – te kryteria, może poza ostatnim są proste do wyceny i wynikają wprost z polityki licencyjnej producenta oprogramowania. Koszt wdrożenia znajdzie się w ofercie partnera implementacyjnego. Warto jednak odbyć kilka wizyt referencyjnych w firmach o podobnym profilu działalności i sprawdzić jak życie zweryfikowało początkowe założenia przedstawione w ofercie.


Bibliografia

ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.