Prace w toku (ITIL) Przekierowano ze strony: WIP ang. work in progress, WIP

Prace w toku - status określający rozpoczęte, lecz jeszcze nie zakończone działania. Zwykle wykorzystywany jest jako status incydentów, problemów, zmian itp.[1]

Bibliografia

OGC: ITIL® Foundation Handbook - Pocketbook from the Official Publisher of ITIL, TSO, ISBN: 9780113313495

Znaki towarowe

  • IT Infrastructure Library®, ITIL® are registered trade marks of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.