Właściciel programu (MSP) ang. Senior Responsible Owner, SRO

Właściciel Programu - rola w strukturze organizacyjnej programu, która ponosi ostateczną, osobistą odpowiedzialność za program i za dostarczenie organizacji potencjału niezbędnego do osiągnięcia zaplanowanych korzyści. Osoba, która zostanie powołana do wypełnienia roli Właściciela Programu musi być właściwie umocowana w organizacji, aby efektywnie zarządzać strategicznie programem, podejmować i egzekwować swoje decyzje. Równocześnie w samej organizacji Właściciel Programu musi mieć taką pozycję i władzę, aby skutecznie przewodzić zespołowi i przyjąć na siebie odpowiedzialność za realizację programu i jego oczekiwane efekty.[1]

Spis treści

Obowiązki Właściciela Programu

Właściciel Programu zapewnia przywództwo oraz zarządzanie strategiczne programu, utrzymując jego zgodność ze strategicznymi celami organizacji.

Właściciel Programu przewodniczy Radzie Programu a ponadto:
  • jest właścicielem wizji programu,
  • jest właścicielem uzasadnienia biznesowego programu,
  • zarządza kontaktami z najważniejszymi interesariuszami, zapewniając ich zaangażowanie w program oraz wsparcie,
  • jest odpowiedzialny za rozwiązania dotyczące ładu programu,
  • zapewnia inwestycje konieczne do ustanowienia i realizacji programu (dossier projektów) oraz finansowanie działań związanych z przeprowadzeniem zaplanowanej zmiany w organizacji (transformacją do nowego stanu),
  • zarządza głównymi czynnikami ryzyka dla programu.


Uwaga

Według definicji w Glosariuszu MSP właściciel programu to pojedyncza osoba ponosząca całkowitą odpowiedzialność za zapewnienie, żeby projekt lub program osiągnął swoje cele i dostarczył przewidywane korzyści.

Zobacz też

Bibliografia

Znaki towarowe

  • MSP® is a registered trade mark of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.