Właściciel Programu/Projektu ang. Senior Responsible Owner, SRO

Właściciel Programu/Projektu (Dyrektor Zarządzający Programu/Projektu, Dyrektor Odpowiedzialny Programu/Projektu) - określenie wprowadzone przez rząd Wielkiej Brytanii, niebędące terminem PRINCE2. Oznacza osobę odpowiedzialną za zapewnienie, aby projekt lub program zmiany osiągnął swoje cele i dostarczył przewidywane korzyści.[1]

Zakres kompetencji

  • Powinien on być właścicielem całej zmiany biznesowej, która jest wspierana przez projekt.
  • Właściciel powinien zapewnić by, zmiana ciągle koncentrowała się na biznesie, miała jasno określona władzę oraz by kontekst, włączając ryzyka, był aktywnie zarządzany.
  • Osoba ta musi zajmować wysoką pozycję w hierarchii organizacji i musi ponosić osobistą odpowiedzialność za pomyślną realizację projektu.
  • Osoba ta powinna być uznawana w całej organizacji za właściciela programu/projektu.
  • Właściciel wyznacza Przewodniczącego Komitetu Sterującego (lub w niektórych przypadkach może zdecydować, że sam będzie Przewodniczącym).


Bibliografia

  • OGC: Managing Successful Projects with PRINCE2 (2009 ed.), TSO, ISBN 978-0-11-331059-3.

Znaki towarowe

  • PRINCE® and PRINCE2® are registered trade marks of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.