Wizja (ITIL) Przekierowano ze strony: Vision (ITIL) ang. vision

Wizja - opis tego, czym organizacja zamierza stać się w przyszłości. Wizja jest tworzona przez kierownictwo wyższego szczebla organizacji i znajduje zastosowanie w tworzeniu kultury organizacyjnej oraz w planowaniu strategicznym.[1]

Zobacz też

Bibliografia

  • OGC: ITIL® Foundation Handbook - Pocketbook from the Official Publisher of ITIL, TSO, ISBN: 9780113313495
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.