Zespół wirtualny Przekierowano ze strony: Virtual Team ang. Virtual Team

Zespół wirtualny – zestaw technik i narzędzi sprzyjających przede wszystkim wymianie i rozpowszechnianiu wiedzy ukrytej (ang. tacit knowledge). Zespoły wirtualne tworzy się dopasowując ludzi do zadań. Dopasowanie to odbywa się poprzez kojarzenie wiedzy, kompetencji i doświadczenia pracowników z wymaganiami pojawiających się zadań i projektów do realizacji. Wirtualność zespołów przejawia się w tym, że wykorzystując zaawansowane technologie komunikacyjne, zespół ludzi rozproszonych w różnych miejscach globu może wspólnie pracować, bez fizycznego bezpośredniego kontaktu. Bez nowoczesnej technologii komunikacyjnej: Internetu, wideokonferencji, przekazów multimedialnych, tworzenie zespołów wirtualnych byłoby niemożliwe. Wydaje się, że w zakresie problematyki zarządzania wiedzą zespoły wirtualne sprzyjają dzieleniu się wiedzą, jak również organizowaniu wiedzy i procesowi organizacyjnego uczenia się.

Uwagi

Pozwalają na zaangażowanie w proces zarządzania strategicznego szerszej grupy specjalistów, z różnych krajów, pozwalając na lepsze dopasowanie strategii do uwarunkowań lokalnych.

Bibliografia

ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.