Wersja (PRINCE2) Przekierowano ze strony: Version (PRINCE2) ang. version

Wersja - konkretny obiekt odniesienia dla produktu. Wersje posługują się zwykle konwencją nazewniczą umożliwiającą ustalenie kolejności lub daty powstania obiektu odniesienia. Przykładowo wersja 2 Planu Projektu jest obiektem odniesienia następnym po wersji 1 Planu Projektu.[1]

Bibliografia

  • OGC: Managing Successful Projects with PRINCE2 (2009 ed.), TSO, ISBN 978-0-11-331059-3.

Znaki towarowe

  • PRINCE® and PRINCE2® are registered trade marks of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.