Odchylenie (ITIL) Przekierowano ze strony: Variance (ITIL) ang. variance

Odchylenie - różnica pomiędzy planowaną a faktycznie zmierzoną wartością. Miara powszechnie stosowana w:

ale może być stosowana w każdym obszarze, w którym plany znajdują zastosowanie.[1]

Uwaga

Angielskiemu terminowi variance odpowiada równoważny termin polski rozbieżność.

Bibliografia

OGC: ITIL® Foundation Handbook - Pocketbook from the Official Publisher of ITIL, TSO, ISBN: 9780113313495
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.