Koszt zmienny (ITIL) Przekierowano ze strony: Variable cost (ITIL) ang. variable cost

Koszt zmienny - określony w fazie ITIL Strategia Usług (ang. ITIL Service Strategy) koszt, który zależy od:
  • wykorzystania określonej usługi informatycznej
  • ilości wytworzonych produktów
  • ilości i rodzaju użytkowników
  • od innych czynników, których wartość nie może być wcześniej ustalona.[1]


Bibliografia

  • OGC: ITIL® Foundation Handbook - Pocketbook from the Official Publisher of ITIL, TSO, ISBN: 9780113313495

Znaki towarowe

  • IT Infrastructure Library®, ITIL® are registered trade marks of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.