Val IT

Val IT
Framework
Nadzór IT
Logo ValIT
WłaścicielIT Governance Institute
RozpowszechnianieISACA
Powstanie2006 r.
Aktualna wersja2.0 (2008 r.)
SpołecznośćISACA
Podstawowy schemat
Oficjalna strona internetowa


Val IT - framework IT Governance, który może być wykorzystywany do tworzenia wartości biznesowej z inwestycji w IT. Składa się ze zbioru kluczowych zasad oraz kilkunastu procesów i najlepszych praktyk, które są dalej definiowane jako zestaw kluczowych praktyk zarządzania do wspierania i pomagania kierownictwu i komisjom na poziomie przedsiębiorstw. Ostatnie wydanie modelu, opublikowane przez ITGI, oparte na doświadczeniu międzynarodowych praktykantów i naukowców, praktykach i metodykach zostało nazwane Enterprise Value: Governance of IT Investments, The Val IT Framework 2.0. Obejmuje procesy i kluczowe praktyki zarządzania dla trzech konkretnych obszarów i wychodzi poza zagadnienia inwestycyjne, obejmując także usługi IT, zasoby, inne źródła i zasady oraz procesy zarządzania portfelem IT (ang. IT portfolio management).

Spis treści

Charakterystyka

Val IT pozwala menedżerom na uzyskanie wartości biznesowej z inwestycji IT poprzez zapewnienie modelu zarządzania, który składa się ze:
 • zbioru pryncypiów
 • kilkunastu procesów potwierdzających te zasady, które są dalej definiowane jako zbiór kluczowych praktyk zarządzania.


Główne obszary to:
 • Nadzór wartości (VG, ang. Value Governance)
 • Zarządzanie portfelem (PM, ang. Portfolio Management)
 • Zarządzanie inwestycjami (IM, ang. Investment Management)


Wersja z 2008 roku, ostatnia przed włączeniem Val IT do COBIT5 zawiera:
 • sam model,
 • przewodnik użycia Val IT podczas rozwijania analizy opłacalności inwestycji,
 • studia przypadku,
 • odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania (tzw. FAQ).

Związek z COBIT

Val IT jest blisko związany z wersją 4 COBIT. Dokumentacja modelu w taki sposób wyjaśnia różnice pomiędzy COBIT i Val IT: "Val IT rozszerza i uzupełnia COBIT, co zapewnia złożony model kontroli IT. Mówiąc bardziej szczegółowo Val IT koncentruje się na decyzjach dotyczących inwestycji (czy to, co robimy jest właściwe?) i uświadamianiu sobie korzyści (czy otrzymujemy korzyści?), podczas gdy COBIT koncentruje się na wykonaniu (czy robimy je w dobry sposób i czy otrzymujemy je dobrze zrobione?)"[1] Wersja 5 COBIT w całości pokrywa zagadnienia zawarte w Val IT.

Związek z VMM

VMM czyli Metodyka Szacowania Wartości (ang. Value Measuring Methodology), która posiada motto: "już nie chodzi tylko o ROI", zapewnia bardziej konkretne wytyczne niż Val IT na temat:
 • różnego rodzaju wartości (materialnych i niematerialnych), które można rozważyć,
 • sposobu na porównanie "jabłek" (materialne) z "pomarańczami" (niematerialne) z indywidualnych projektów, aby pomóc w utrzymaniu równowagi.


Zasady

 • Inwestycje IT będą zarządzane jak reszta portfela inwestycyjnego.
 • Inwestycje IT będą zawierać pełen zakres działań, które wymagane są do osiągnięcia wartości biznesowej.
 • Inwestycje IT będą zarządzane przez ich cały, ekonomiczny cykl życia.
 • Praktyki dostarczania wartości będą rozpoznawać, że istnieją różne kategorie inwestycji, które będą oceniane i w różny sposób zarządzane.
 • Praktyki dostarczania wartości będą definiować i monitorować kluczowe wskaźniki i będą szybko odpowiadać na jakiekolwiek zmiany lub odstępstwa.
 • Praktyki dostarczenia wartości angażować będą wszystkich interesariuszy i będą wyznaczać odpowiednią odpowiedzialność dla dostarczenia możliwości i uświadomienia sobie korzyści biznesu.
 • Praktyki dostarczenia wartości będą stale monitorowane, oceniane i ulepszane.


Główne procesy

Dla każdego z następujących głównych procesów/działań zdefiniowana jest macież odpowiedzialności RACI wskazująca obowiązki kierowników wyższego szczebla, menedżerów biznesu, menedżerów informacji razem z głównymi i drugorzędnymi celami kontroli COBIT związanymi z działalnością.

Kontrola wartości

 • VG1: Ustanów poinformowane i zaangażowane kierownictwo.
 • VG2: Zdefiniuj procesy implementacji.
 • VG3: Zdefiniuj cechy portfela.
 • VG4: Dopasuj i zintegruj zarządzanie wartością z finansowym planowaniem przedsiębiorstwa.
 • VG5: Ustanów efektywny monitoring nadzorczy.
 • VG6: Stale ulepszaj praktyki zarządzania wartością.

Zarządzanie portfelem

 • PM1: Ustal strategiczny kierunek i cele inwestycji.
 • PM2: Określ dostępność i źródła środków.
 • PM3: Zarządzaj dostępnością zasobów ludzkich.
 • PM4: Oceń i wybierz programy do sfinansowania.
 • PM5: Kontroluj i raportuj wyniki portfela inwestycyjnego.
 • PM6: Optymalizuj wyniki portfela.

Zarządzanie inwestycjami

 • IM1: Opracuj i oceń wstępne Uzasadnienie biznesowe koncepcji programu.
 • IM2: Zrozum kandydujący program i opcje zastosowania.
 • IM3: Opracuj plan programu.
 • IM4: Opracuj kosztów i korzyści pełnego cyklu życiowego.
 • IM5: Opracuj szczegółowe uzasadnienie biznesowe kandydującego programu.
 • IM6: Rozpocznij program i zarządzaj nim
 • IM7: Uaktualnij operacyjne portfele IT.
 • IM8: Uaktualnij uzasadnienie biznesowe.
 • IM9: Monitoruj i raportuj program.
 • IM10: Wycofaj program.


Użycie w innych domenach zarządzania

Val IT może być zastosowany do użytku w wielu innych obszarach, a nie tylko tych opisanych przez COBIT. Wówczas wystarczy we wszystkich opisach usunąć "IT" i zastąpić je nazwą obszaru zainteresowania, np. "marketing".

Uwagi

Zakres frameworku Val IT jest w pełni pokryty przez COBIT 5.

Zobacz też

Linki zewnętrzne

Oficjalna strona Val IT

Bibliografia

Val IT na Wikipedia en

Znaki towarowe

 • COBIT® is protected by copyright under U.S. and other national/international laws. ISACA owns all rights, title and interest in COBIT;
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.