Uzasadnienie biznesowe ang. Business Case, BC

Uzasadnienie biznesowe - uzasadnienie projektu przygotowane w formie raportu; propozycja zmiany biznesowej, opisana w kategoriach kosztów i korzyści. Opracowanie uzasadnienia biznesowego zwykle poprzedza duże projekty, a jej celem jest przekonanie kadry zarządzającej do zdobycia oraz inwestowania funduszy w postulowane przedsięwzięcie.

Opis

Oprócz przedstawienia aspektów finansowych, uzasadnienie biznesowe odpowiada na pytania:
  • Czy dane przedsięwzięcie jest potrzebne?
  • Jaki jest zakres projektu?
  • Jakie są dostępne opcje; którą należy wybrać lub odrzucić?
  • Jakie jest ryzyko związane z realizacją projektu?
  • Jaki wpływ na biznes będzie miała decyzja o niewprowadzeniu projektu?
  • Kiedy mogą być wykorzystywane nowe rozwiązania?


Uzasadnienie biznesowe nie kończy działalności w momencie wprowadzenia projektu, lecz wymaga ciągłej weryfikacji w trakcie realizacji przedsięwzięcia, co jest elementem zarządzania projektem.

Bibliografia

  • Business case, Wikipedia pl
  • Business case, Wikipedia en
  • Michał Szymacz, A. Smektalski: Controlling i Rachunkowość Zarządcza, Nr 8/2008, INFOR, ISSN 1428-8117
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.