Utarg krańcowy

Utarg krańcowy - zmiana utargu całkowitego wynikająca ze wzrostu sprzedaży o jedną sztukę produktu (towaru). Wyraża się wzorem:gdzie:
  • Uk - utarg krańcowy,
  • ΔUc - zmiana utargu całkowitego,
  • Δp - suma wzrostu ilości sprzedanego towaru o jedną sztukę.

Zobacz też

Polityka cenowa

Bibliografia

Utarg całkowity, Wikipedia pl
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.