Utarg całkowity

Utarg całkowity – łączny przychód przedsiębiorstwa uzyskany ze sprzedaży towarów w określonym czasie. Tak więc przy stałej cenie sprzedaży, utarg całkowity będzie wzrastał wraz ze wzrostem sprzedaży.

Obliczanie

Utarg całkowity jest to iloczyn sumy sztuk sprzedanego produktu (towaru) na rynku i ceny jednej sztuki tego produktu (towaru):

Uc = p * c

  • Uc – utarg całkowity,
  • p – suma ilości sprzedanego towaru,
  • c – cena jednej sztuki towaru.


Zobacz też

Polityka cenowa

Bibliografia

Utarg całkowity, Wikipedia pl
ostatnia modyfikacja 27 października 2015 r.