Przypadek użycia (ITIL) Przekierowano ze strony: Use case (ITIL) ang. use case

Przypadek użycia - technika używana w fazie ITIL Projektowanie Usług (ang. ITIL Service Design) do określenia wymaganej funkcjonalności i celów oraz zaprojektowania testów. Przypadki użycia wyznaczają realne scenariusze, opisujące interakcje pomiędzy użytkownikami i usługami informatycznymi lub innym systemami.[1]

Bibliografia

  • OGC: ITIL® Foundation Handbook - Pocketbook from the Official Publisher of ITIL, TSO, ISBN: 9780113313495

Znaki towarowe

  • IT Infrastructure Library®, ITIL® are registered trade marks of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.