Usługi zorientowane na odbiorcę (ITIL) Przekierowano ze strony: Usługi zorientowane na klienta (ITIL) ang. customer-facing service

Usługi zorientowane na odbiorcę - w fazie ITIL Projektowanie Usług (ang. ITIL Service Design) usługa informatyczna dostępna dla odbiorcy. Są to usługi, które wspierają odbiorcę procesów biznesowych i wspomagają jeden lub więcej wyników biznesowych oczekiwanych przez odbiorcę. Wszystkie funkcjonujące usługi zorientowane na odbiorcę, włączając te gotowe do wdrożenia, są zapisane w katalogu usług z widoczną informacją o zakresie, cenie, punkcie kontaktowym, procesie zamawiania i zlecania. Pozostałe informacje, takie jak relacje do usług wspierających i innych elementów konfiguracji (ang. CI-s), powinny również być zapisane do wewnętrznego użytku dostawcy usług informatycznych.[1]

Uwaga

W wielu kontekstach, w których po angielsku używa się terminu customer po polsku mówimy odbiorca. Tłumaczenie odbiorca stosujemy w znaczeniach bardziej ogólnych. W niektórych przypadkach równoważnym określeniem jest klient.

Bibliografia

  • OGC: ITIL® Foundation Handbook - Pocketbook from the Official Publisher of ITIL, TSO, ISBN: 9780113313495
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.