Usługa wspierająca (ITIL) ang. supporting service

Usługa wspierająca - określana w fazie ITIL Projektowanie Usług (ang. ITIL Service Design) usługa, która nie jest bezpośrednio użytkowana przez organizację biznesową, ale jest wymagana przez dostawcę usług informatycznych dla dostarczenia usług zorientowanych na odbiorcę (np.: usługa katalogowania, usługa archiwizacji danych, usługa tworzenia kopii bezpieczeństwa). Usługi wspierające mogą być używane wyłącznie przez dostawcę usług. Wszystkie eksploatowane usługi wspierające, włączając te dostępne do wdrożenia, są rejestrowane w katalogu usług razem z informacjami o ich relacji do usług zorientowane na odbiorcę i innych elementów konfiguracji (ang. CI-s).[1]

Bibliografia

  • OGC: ITIL® Foundation Handbook - Pocketbook from the Official Publisher of ITIL, TSO, ISBN: 9780113313495

Znaki towarowe

  • IT Infrastructure Library®, ITIL® are registered trade marks of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.