Usługa umożliwiająca (ITIL) ang. enabling service

Usługa umożliwiająca - określona w fazie ITIL Strategia Usług (ang. ITIL Service Strategy) usługa, która jest potrzebna w celu dostarczania usługi podstawowej. Usługi umożliwiające dostarczenie usługi podstawowej, mogą być widoczne lub niewidoczne dla odbiorcy, ale nie są one oferowane odbiorcom niezależnie.[1]

Zobacz też

Bibliografia

  • OGC: ITIL® Foundation Handbook - Pocketbook from the Official Publisher of ITIL, TSO, ISBN: 9780113313495
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.