Usługa biznesowa (ITIL) Przekierowano ze strony: Usługa dla organizacji biznesowej (ITIL) ang. business service

Usługa biznesowa (usługa dla organizacji biznesowej) - usługa informatyczna, która bezpośrednio wspiera proces biznesowy, w odróżnieniu od usług infrastrukturalnych, wykorzystywanych wewnętrznie przez dostawcę usług informatycznych i zwykle niewidocznych dla organizacji biznesowej. Termin ten może również oznaczać usługę świadczoną odbiorcom końcowym przez jednostki biznesowe (np. usługę finansową oferowaną klientom banku lub towar dostarczany klientom sklepu detalicznego). Usługa biznesowa jest zwykle uzależniona od co najmniej jednej usługi informatycznej.[1]

Uwagi

Termin stosowany zamiennie usługa dla organizacji biznesowej.

Zobacz też

usługi zorientowane na odbiorcę.

Bibliografia

OGC: ITIL® Foundation Handbook - Pocketbook from the Official Publisher of ITIL, TSO, ISBN: 9780113313495
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.