Urządzenia księgowe

Urządzenia księgowe - pojęcie dotyczące organizacji pracy, informujące jak Księgowość jest urządzona, zorganizowana w kontekście ewidencji zaszłości (operacji) gospodarczych.---- bgcolor="#D0D0D0"---- bgcolor="whitesmoke"---- bgcolor="whitesmoke"---- bgcolor="whitesmoke"---- bgcolor="whitesmoke"---- bgcolor="whitesmoke"
urządzenia podstawowe czynności urządzenia pomocnicze
Dokumenty

dowody ksiegowe
gromadzenie

sprawdzanie
instrukcja sporządzania,

obiegu i kontroli
  dekretowanie Plan kont
dziennik

(księga główna)
ewidencjonowanie polityka rachunkowości
konta (rachunki) Księgowanie rejestry pomocnicze
Bilans

Zestawienie obrotów i sald
rozliczanie ||  

Uwagi

Nie należy mylić z pojęciem "urządzenia stosowane w księgowości" (np. kontownica, maszyna księgująca).

Zobacz też

Księgi rachunkowe

Bibliografia

Urządzenia księgowe na Wikipedii pl
ostatnia modyfikacja 27 października 2015 r.