Uprawnienia i certyfikaty zawodowe

Uprawnienia i certyfikaty zawodowe - certyfikaty, licencje i uprawnienia będące dodatkowymi kwalifikacjami zawodowymi, zdobywanymi przez pracownika na drodze procesu certyfikacji, dodatkowych szkoleń, egzaminów lub udowodnieniu przebycia wymaganej praktyki. Niektóre z certyfikatów uprawniają do używania dodatkowych tytułów, mających za zadanie uhonorować posiadacza owych uprawnień. W większości przypadku zawodów zaufania publicznego uprawnienia do wykonywania zawodu przyznawane są przez samorządy zawodowe.

CharakterystykaCertyfikaty są wystawiane zwykle przez organizacje skupiające specjalistów z danej dziedziny. Mogą to być samorządy zawodowe. W takim przypadku certyfikaty są odnawiane corocznie. Zdarza się także, że obowiązkiem odnawiającego certyfikat jest udowodnienie procesu samoedukacji w poprzednim roku.

Certyfikacja jest bardzo częsta w lotnictwie, budownictwie oraz w innych dziedzinach związanych z przemysłem, a także w opiece zdrowotnej, informatyce i finansach.

Bibliografiaostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.