USMBOK Przekierowano ze strony: Universal Service Management Body of Knowledge ang. Universal Service Management Body of Knowledge

USMBOK
Koncepcja
Zarządzanie ogólne
Logo USMBOK
TwórcaIan M. Clayton
RozpowszechnianieService Management 101
Powstanie2008 r.
Aktualna wersja2010.01a
CertyfikacjaEXIN
SpołecznośćService Management 101 Community
Podręcznik standardu
Oficjalna strona internetowa


USMBOK - koncepcja zawarta w podręczniku wydanym przez Service Management 101 i poparta przez szereg organizacji jako rekomendowane odniesienie do zarządzania usługami.

Spis treści

Charakterystyka

USMBOK zawiera szczegółową specyfikację systemu usługowego, organizacji i dźwigni finansowych. Specyfikacja organizacji usługowej opisuje siedem kluczowych dziedzin wiedzy, ekwiwalentnych do ról, a także czterdzieści obszarów wiedzy, reprezentujących obszary praktyk i umiejętności, np. w ramach zarządzania produktami lub marketingiem. Specyfikacja organizacji usługowej opisuje siedem kluczowych dziedzin wiedzy, ekwiwalentnych do ról, a także czterdzieści obszarów wiedzy, reprezentujących obszary praktyk i umiejętności. Wśród nich, w obrębie dziedziny wiedzy zarządzania wartością usług (ang. Service Value Management), istnieje określona liczba istotnych umiejętności, łącznie z Thinking Lean oraz mapowaniem wartości (ang. Value Mapping). USMBOK jest również źródłem szczegółowych informacji dotyczących sposobu, w jaki połączone jest zarządzanie problemem (ang. problem managemet) i Thinking Lean z myśleniem zewnętrznym (skoncentrowanym na kliencie), w projektowaniu programu ciągłego doskonalenia (ang. continuous improvement program).

Zawartość podręcznika

  • Part1: Introduction to the Universal Service Management Body of Knowledge
  • Part2: The Service Management Areas of Expertise
  • Part3: Principles of Service Management
  • Part4: The Service Management System
  • Part5: The Service Organization
  • Part6: Service Management Knowledge Domains
  • Part7: Service Management Knowledge Areas
  • Part8: Governing Service Organization Activities


Framework USMBOK

Rys.1. Framework USMBOK[1]


System USMBOK

Rys.2. System USMBOK[2]


Organizacja USMBOK

Rys.3. Organizacja USMBOK[3]


Zobacz też

Linki zewnętrzne

Bibliografia

ostatnia modyfikacja 26 października 2015 r.