Koszt jednostkowy (ITIL) Przekierowano ze strony: Unit cost (ITIL) ang. unit cost

Koszt jednostkowy - szacowany w fazie ITIL Strategia Usług (ang. ITIL Service Strategy) koszt ponoszony przez dostawcę usługi informatycznej dla pojedynczego komponentu usługi informatycznej. Na przykład, koszt jednej stacji roboczej lub pojedynczej transakcji.[1]

Bibliografia

  • OGC: ITIL® Foundation Handbook - Pocketbook from the Official Publisher of ITIL, TSO, ISBN: 9780113313495

Znaki towarowe

  • IT Infrastructure Library®, ITIL® are registered trade marks of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.