Unified Process ang. Unified Software Development Process

Unified Process (UP) - to popularna metodyka wytwarzania oprogramowania oparta na modelu iteracyjno-przyrostowym. Najbardziej znaną i najszerzej udokumentowaną z udoskonalonych wersji Unified Process jest Rational Unified Process (RUP).

Spis treści

Rozwój standardu

w przeciwieństwie do Rational Unified Process nazwa Unified Process jest zazwyczaj używana do określenia generycznego procesu, zawierającego elementy wspólne dla większość udoskonalonych wersji tej metodyki. Nazwa Unified Process używana jest także w celu uniknięcia możliwych przypadków naruszenia znaku towarowego, ponieważ RUP i Rational Unified Process są znakami towarowymi koncernu IBM.

Pierwsza książka opisującą tę metodykę nosiła tytuł The Unified Software Development Process i została wydana w 1999 r. przez Ivar Jacobsona, Grady Boocha i James Rumbaugha. Od tamtej pory różni autorzy niezwiązani z platformą Rational Software opublikowali książki i artykuły wykorzystując nazwę Unified Process, podczas gdy autorzy związani z Rational Software preferowali nazwę Rational Unified Process.

Opis

Unified Process można scharakteryzować poprzez jego cztery główne cechy:
  1. Iteracyjność i przyrostowość (ang. Iterative and Incremental) - wszystkie cztery fazy podzielone są na serie iteracji w określonych odcinkach czasu. Każda iteracja skutkuje przyrostem, który zawiera dodaną lub udoskonaloną funkcjonalność systemu.
  2. Oparcie na przypadkach użycia (ang. Use Case Driven) - przypadki użycia służą do uchwycenia wymagań dotyczących funkcjonalności systemu i określenia zawartości iteracji
  3. Architekturocentryczność (ang. Architecture Centric) - wybór architektury ma kluczowe znaczenie dla procesu tworzenia oprogramowania. UP wspiera różne modele i spojrzenia na architekturę oprogramowania, ponieważ jeden model nie byłby wystarczający, aby zmieścić w nim wszystkie aspekty systemu.
  4. Koncentracja na ryzyku (ang. Risk Focused) - zespół projektowy powinien odpowiadać na wszelkie istotne ryzyka już we wczesnych fazach cyklu życia projektu


Fazy projektu

Standard Unified Process dzieli projekt na następujące cztery fazy:

Rysunek przedstawiający przyrostowe dostarczanie wartości biznesowej i zmieniający się wpływ dyscyplin procesu w określonych odcnikach czasu

Uwagi

Unified Process nie stanowi jedynie procesu, lecz konfigurowalne środowisko wspierające procesy wytwórcze oprogramowania, które powinno być dostosowane do potrzeb konkretnych organizacji i projektów. Podobnie metodyka Rational Unified Process tworzy konfigurowalne ramy dla procesów wytwórczych. Dlatego często stwierdzić, czy dane udokoskonalenie procesu pohodzi od UP czy RUP i przyjęło się zamienne używanie nazw obydwu metodyk.

Zobacz też

Lista udoskonalonych wersji i wariacji Unifed Process jest bardzo długa. Organizacje wykorzystujące UP w niezmienionej formie przyjmują własne modyfikacje i rozszerzenia tego standardu. Oto krótka lista najbardziej znanych z nich:

Bibliografia

  • Zunifikowany Proces, Wikipedia en
  • I. Jacobson, G. Booch, J. Rumbaugh (1999) The Unified Software Development Process ISBN 0-201-57169-2.
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.