Ubezpieczenie Przekierowano ze strony: Umowa ubezpieczenia

Ubezpieczenie - umowny obowiązek świadczenia ubezpieczyciela na wypadek powstania zdarzeń w życiu, zdrowiu lub mieniu ubezpieczonego; wykonanie obowiązku ubezpieczyciel realizuje poprzez wypłatę odszkodowań lub świadczeń z funduszu tworzonego ze składek wnoszonych przez jednostki zagrożone tymi zdarzeniami.

Spis treści

Produkt ubezpieczeniowy

Podstawową potrzebą, jaką zaspokaja produkt ubezpieczeniowy jest potrzeba wsparcia finansowego w razie poniesienia straty (utraty mienia), uszczerbku lub utraty dochodów (np. wskutek bezrobocia, przejścia na emeryturę lub utraty zysków) albo losowej potrzeby finansowej (np. z powodu urodzenia dziecka). Potrzeba ubezpieczeniowa jest łatwo wypychana ze świadomości, gdyż wiąże się z negatywnym doświadczeniem lub wyobrażeniem. Brak chęci uświadamiania tej potrzeby oraz niematerialny jej charakter powodują, że produkt ubezpieczeniowy jest specyficzny.

Podział ubezpieczeń

Ubezpieczenia dzielimy na:
  • społeczne, inaczej socjalne, obejmujące pracowników,
  • majątkowe, związane z mieniem przedsiębiorstwa (nieruchomości i ruchomości),
  • gospodarcze, związane z konsekwencjami prowadzonej działalności.


Zobacz też

Bibliografia

ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.