Umowa o dzieło

Umowa o dzieło - umowa cywilnoprawna określona Kodeksem Cywilnym art. 627-646. Zakres tej umowy określa Art. 627. Przez umowę o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia. Umowa o dzieło jest umową: zobowiązującą, odpłatną, wzajemną oraz konsensualną. Warunkiem zaistnienia umowy o dzieło jest określenie w umowie dzieła jakie ma wykonać przyjmujący zamówienie.

RozliczenieW przypadku wykonywania dzieła przez osobę nie posiadającą działalności gospodarczej na rzecz zleceniodawcy, który ją ma, płatnikiem staje się zamawiający i to on odprowadza podatek. Ma też obowiązek przesłania PIT-11 wykonawcy. Jeśli tego nie zrobi do końca lutego, można go zaskarżyć. Na podstawie otrzymanego PIT, wykonawca składa zeznanie roczne w Urzędzie Skarbowym.

Jeżeli zleceniodawca nie posiada działalności gospodarczej, płatnikiem i odprowadzającym podatek jest zleceniobiorca.

Wyliczanie kwoty netto odbywa się następująco:

1. Jeśli nie następuje przekazanie majątkowych praw autorskich, od kwoty brutto odlicza się 20%.2. Od otrzymanego wyniku oblicza się 18%.3. Wynik z punktu drugiego jest podatkiem, który płatnik odprowadza do Urzędu Skarbowego.4. Różnica między wynikiem z punktu pierwszego i drugiego jest kwotą netto.5. Jeżeli następuje przekazanie majątkowych praw autorskich, to w punkcie pierwszym, zamiast 20%, wyliczamy 50%.

Wzór umowy o dzieło

[[ Plik:Umowa o dzieło 1.gif ‎ ‎]]

Bibliografia

ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.