Umowa o świadczenie usług (ITIL) ang. service contract

Umowa o świadczenie usług - określany w fazie ITIL Strategia Usług (ang. ITIL Service Strategy) kontrakt zawierany na dostarczanie jednej lub większej ilości usług informatycznych. Termin używany również do nazwania dowolnego porozumienia dotyczącego dostarczania usług informatycznych, niezależnie od tego, czy jest to kontrakt podpisany w oparciu o przepisy prawa, czy też umowa SLA.[1]

Zobacz też

Bibliografia

  • OGC: ITIL® Foundation Handbook - Pocketbook from the Official Publisher of ITIL, TSO, ISBN: 9780113313495
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.