Umowa (ITIL) ang. agreement

Umowa (porozumienie) - dokument opisujący formalne porozumienie pomiędzy dwiema lub więcej stronami. Porozumienie nie jest prawnie wiążące, chyba, że stanowi część umowy.[1]

Uwagi

Angielski termin agreement odpowiada polskiemu - porozumienie w sytuacjach jeśli ten termin jest używany ogólnie; natomiast umowa jeśli rozumiany jest jako prawnie wiążący dokument.

Zobacz też

Bibliografia

OGC: ITIL® Foundation Handbook - Pocketbook from the Official Publisher of ITIL, TSO, ISBN: 9780113313495
ostatnia modyfikacja 13 października 2015 r.