Umiejętności ang. skills

Umiejętności - wyuczone zdolności służące do wykonywania wcześniej ustalonych czynności z minimalnie wykorzystanym nakładem czasu lub energii. Są to posiadane zdolności.

Opis szczegółowyUmiejętności często mogą być podzielone na grupy:
  • umiejętności generalne;
  • umiejętności specjalistyczne;
Przykładowo, w pracy umiejętnościami generalnymi, wymaganymi od każdego mogłoby być zarządzanie czasem pracy, umiejętność pracy w zespole czy przywództwo, a nawet automotywacja. Na poszczególnych stanowiskach dałoby się jednak wymienić umiejętności potrzebne do wykonywania tylko określonej dla nich pracy.

Zobacz też

Bibliografia

ostatnia modyfikacja 23 października 2015 r.